Produkter

IDATA erbjuder en heltäckande produktportfölj för distribution av brevförsändelser och digitala försändelser med produkter som brevFaktura, e-faktura privat, Svefaktura, ePostfaktura, digitalaBrev, IDATA Mätaravläsning och IDATA Svar. All tryckproduktion sköter vi i egen regi i vår moderna anläggning i Värnamo. Vår lösning för digital distribution innebär att vi skapar och distribuerar olika typer av digitala försändelser från samma fil som vi får för brevdistribution. Enkelheten är viktig - en fil till IDATA, sedan sköter vi resten.