Nytt nummer av IDATA info

2015-05-21

Under nästa vecka anländer ett nytt nummer av IDATA info hos våra kunder.

I detta nummer skriver vi om vår nya digitala produkt IDATA Myndighetspost som vi kommer att presentera på Offentliga rummet i Visby 2-3 juni. Vi rapporterar från kundträffar som vi deltagit i under våren och informerar om IDATA Öppet hus som vi kommer att hålla 23-24 september. Trevlig läsning!

IDATA Info 1-2015 försida

Dela